Team

Het project is ingebed binnen de afdeling Economie en Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Het project is mogelijk gemaakt door financiering  van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het team bestaat uit de volgende leden:

 

 

 

Agnes Akkerman

Agnes Akkerman is hoogleraar Arbeidsmarkt Instituties en Arbeidsrelaties aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, bij de afdeling Economie en Bedrijfseconomie. Daarnaast is zij James Coleman Hoogleraar Duurzame Samenwerking in Collectieve Arbeidsverhoudingen aan de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 ontving zij een NWO VICI-subsidie die dit project mogelijk maakte.

Bram Geurkink

Bram is als promovendus verbonden aan dit project. Hij is afgestudeerd als politicoloog met een specialisatie in de vergelijkende politicologie. Voor zijn masterscriptie deed hij onderzoek naar de ideologische verandering van sociaal-democratische partijen. Binnen dit project richt Bram zich op de oorzaken en gevolgen van de onderdrukking van mondigheid van werknemers.

Katerina Manevska

Katerina werkt als postdoctoraal onderzoeker aan het project. Zij is gepromoveerd als cultuursocioloog en is speciaal geïnteresseerd in arbeidsrelaties, interetnische relaties en politieke verandering. Ze publiceerde eerder in tijdschriften als European Sociological Review en Journal of European Social Policy. In het project zal ze zich voornamelijk bezighouden met het experimenteren van interventies die de weerbaarheidspotentie van werknemers, met name uit precaire groepen, kunnen beïnvloeden.

Roderick Sluiter

Roderick is als postdoctoraal onderzoeker werkzaam aan dit project. Hij is als socioloog gepromoveerd en publiceerde onder andere in American Journal of Sociology, European Sociological Review en Social Science Research. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op inspraak en medezeggenschap van werknemers, in het bijzonder bij flexibele en tijdelijke krachten.

Arjuna Snoep

Arjuna werkt als promovendus aan het project. Hij heeft een master in bedrijfskunde en een bachelor in psychologie. In zijn masterscriptie bestudeerde hij de rol van de emotionele intelligentie van leidinggevenden voor de intentie van werknemers om een andere baan te zoeken.

Antonia Stanojevic

Antonia werkt als promovenda aan dit project. Ze is afgestudeerd als psycholoog met een specialisatie in sociale en politieke psychologie. In haar masterscriptie onderzocht ze vooroordelen over migranten uit het Midden-Oosten onder Kroatische studenten. In dit project bestudeert ze de relatie tussen ervaringen op het werk en politieke voorkeuren. Haar onderzoeksinteresse gaat voornamelijk uit naar politieke denkbeelden, vooroordelen en stereotypen, groepsrelaties, gender en gelijkheid.