Publicaties

Voorgaand onderzoek

Patronen van staken

Zes wetenschappelijke artikelen over de verspreiding
van stakingen en de verklaring daarvan
zijn samengebracht in deze publicatie. Op drie verschillende
niveaus is onderzoek gedaan: op sectorniveau,
bij onderhandelaars en onder werknemers.
Zo levert Patronen van staken een belangrijke bijdrage
aan de kennis over arbeidsconflicten.

 

De nasleep van staken

Stakingen beïnvloeden collegiale relaties en de productiviteit van medewerkers.
Niet alleen tijdens, maar ook na de staking. In dit boek bundelen we nieuwe
inzichten over de sociale mechanismen die tijdens en na een collectief
arbeidsconflict in werking treden. Hiermee willen we vakbonden, bedrijven en
beleidsmakers bruikbare informatie meegeven over hoe te handelen na een
staking.