Onderzoek

Hoe wordt een ontevreden werknemer een ontevreden burger?

Wanneer onvrede op het werk niet wordt opgelost, kunnen mensen hun onvrede ook buiten het werk gaan uiten. Bijvoorbeeld in hun politiek gedrag. Hoe? We testen drie mechanismen.

1. Hulp van politiek

Je hebt een probleem op het werk en kaart dat aan. Je vindt geen gehoor. Voor een oplossing zoek je steun buiten het werk, bijvoorbeeld bij een lokale politieke partij of een krant.

2. Politieke leerschool

Op het werk leer je politieke vaardigheden aan, zoals compromissen sluiten, voor jezelf opkomen en mobiliseren. Je leert of je daar goed in bent en of mondigheid zin heeft. Teleurstellende ervaringen leiden bij sommigen tot politieke passiviteit, terwijl anderen juist politiek actief worden.

3. Solidariteit

Hoe reageren collega’s als jij voor je belangen opkomt? Steunen ze je, of laten ze je vallen? Zo kan gebrek aan solidariteit van bijvoorbeeld collega's uit andere landen, bepalen hoe je tegen alle migranten aankijkt. Dit kan weer leiden tot discriminatie.

Hoe gaan we dit onderzoeken?

Het onderzoek bestaat uit vijf projecten uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. We gebruiken verschillende onderzoeksmethoden, zoals enquêtes waarbij we mensen voor langere tijd volgen en interviews met werkgevers en werknemers. Ook voeren we experimenteel onderzoek uit. Looptijd: 2016-2021.